Pravila in pogoji uporabe spletne strani

DRUŠTVO ZA PREBUJANJE VIŠJE ZAVESTI SRČNI OGENJ
Cesta Dolenjskega odreda 19A, 1294 Višnja Gora
Matična št.: 4105206000
Vpisano v register pri Upravni enoti Ljubljana, zap. št. vpisa 215-69/2018-2 dne 28. 2. 2018

Splošni pogoji in pravila spletne strani https://srcni-ogenj.si

Ob prijavi na e-novice, ob naročilu izdelka ali ob prijavi na dogodek se uporabnik zavezuje, da se strinja z vsemi pravili in pogoji uporabe spletnih vsebin te spletne strani in naših storitev. Vsakič, ko se prijavite na to spletno stran, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami, ki se nahajajo v naših pravilih in pogojih uporabe, in jih tudi sprejemate. Če se z našimi pogoji in pravili ne strinjate, ne smete uporabljati naših vsebin in storitev in se ne smete registrirati.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Pravil in pogojev uporabe spletne strani https://srcni-ogenj.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletni strani https://srcni-ogenj.si. To predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot uporabnikom ter nami, spletno stranjo https://srcni-ogenj.si oziroma ponudnikom, Društvom za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj.

2. OPREDELITVE POJMOV

Ponudnik in lastnik spletne strani je Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj, Cesta Dolenjskega odreda 19A, 1294 Višnja Gora.

Uporabnik — ste vi, ki obiskujete in brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to, ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec.

https://srcni-ogenj.si — je spletni portal oziroma spletna stran, informacijski sistem, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine ter storitve v okviru naše dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba naših storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom naše spletne strani in registracijo oziroma z uporabo naših storitev (obisk dogodka, obisk izobraževanja) se v celoti strinjate s Pravili in pogoji uporabe spletne strani https://srcni-ogenj.si in v celoti prevzemate odgovornost. Na spletni strani https://srcni-ogenj.si in v okviru Društva Srčni Ogenj delujejo različni avtorji/predavatelji oz. zunanji sodelavci. Ponudnik spletne strani https://srcni-ogenj.si ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilno pravno-formalno in moralno izvajanje poslovne dejavnosti zunanjih sodelavcev. Zunanji sodelavci v okviru spletne strani https://srcni-ogenj.si objavljajo različne avtorske tekste, predstavljajo avtorske programe, njihovo poslovanje pa je v celoti ločeno od ponudnika spletne strani https://srcni-ogenj.si.

Studio Srčni Ogenj — je fizični poslovni prostor, kjer se odvijajo različna predavanja in seminarji v okviru naše ponudbe.

3. PRODAJA IZDELKOV

Cene izdelkov

Cene izdelkov so opredeljene pri posameznemu izdelku in ne vsebujejo DDV. Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj ni zavezanec za DDV.

Cene ne vsebujejo stroškov poštnine, pakiranja in manipulacije oziroma stroškov pošiljanja.

Plačilo izdelkov

Po izvedenem naročilu v spletni trgovini, kupec na svoj elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu, dobi predračun, ki ga lahko plača na dva načina:

  • plačilo predračuna na TRR ponudnika ali
  • plačilo predračuna na PayPal račun ponudnika.

Stroški pošiljanja

Pri obeh načinih plačila predračuna se skupni ceni naročenih izdelkov dodajo tudi stroški pošiljanja. Stroški se obračunavajo po veljavnem ceniku Pošte Slovenija in so določeni glede na velikost in težo artikla. Nad 100,00 EUR se stroški pošiljanja ne zaračunavajo, razen za pošiljke, ki so težje od 5 kg.

V primeru plačila predračuna na PayPal račun ponudnika, kupec krije tudi provizijo (PayPal Fee), ki jo PayPal zaračuna poslovnim subjektom za vsako transakcijo.

Reklamacije

Reklamacije sprejemamo pisno z vrnjenim izdelkom in računom. Ob reklamaciji je potrebno navesti razlog reklamacije.

Veljavnost ponudbe

Navedene cene na spletni strani so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in ostalih prodajnih mestih ali zastopnikih. Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila.

Predračun, ki ga dobite ob naročilu izdelka, velja 5 (pet) delovnih dni.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 15-ih dneh Društvu pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer na kontaktni e-naslov: info@srcni-ogenj.si. Potrošnik mora nato izdelek/-ke vrniti Društvu v tridesetih dneh po pisnem sporočilu o odstopu od nakupa. Potrošnik sam krije neposredne stroške vračila izdelka/-kov. Priložena mora biti kopija naročila oz. računa. Izdelek/-ki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani. Društvo vrne kupnino za vrnjeni/-e izdelek/-ke takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu vrnjenega/-ih izdelka/-kov.

Opomba:

Zakon o varstvu potrošnikov (usklajen z evropskimi predpisi), določa, da kupec od pogodbe ne more odstopiti, v primeru izdelave izdelka po naročilu in navodilih kupca.

Garancija

Za izdelke v spletni trgovini veljajo garancijski pogoji v skladu s slovensko zakonodajo.

Dobavni rok

Večina izdelkov je dobavljivih takoj, oziroma takoj po prejetju plačila s strani kupca. Za izdelke po naročilu pa se dobavni rok prilagodi glede na dejansko stanje. Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni.

Dostava

Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo opravlja Pošta Slovenije ali drugi ponudnik v posebnih primerih. V primeru nezmožnosti prevzema paketa poštni delavec pusti obvestilo v poštnem nabiralniku.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter naročil.

4. POGOJI OB PRIJAVI NA DOGODKE

Društvo za prebujanje višje zavesti  Srčni Ogenj, v nadaljevanju Društvo Srčni Ogenj ali organizator, organizira različne delavnice, predavanja, izlete in potovanja. Za vse dogodke, ki jih organizira Društvo Srčni Ogenj, veljajo spodaj navedeni splošni pogoji in pravila.

S prijavo na posamezni dogodek Društva Srčni Ogenj, se strinjate z vsemi pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju.

Prijava in plačilo dogodkov

Za vsak dogodek je potrebna predhodna prijava. Prijavite se lahko s pomočjo obrazca, priloženega ob vsakem objavljenem dogodku na naši spletni strani, elektronskega naslova info@srcni-ogenj.si ali telefonskih številk 031 600 258 in 041 955 653. Ob prijavi je, zaradi obvestil o morebitnih spremembah, potrebno navesti vaše podatke (ime in priimek, elektronski naslov ter telefonsko številko).

Mesto na dogodku si zagotovite z nakazilom za ta dogodek določene akontacije ali, po vaši presoji, tudi celotnega zneska na račun Društva Srčni Ogenj.

Podatki za nakazila

NASLOV: Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj, Cesta Dolenjskega odreda 19a, 1294 Višnja Gora
TRR: SI56 0202 2026 3341 477
BANKA: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg Republike 2, 1000 Ljubljana
SWIFT/BIC koda: LJBASI2X
Namen plačila: Datum in naziv dogodka
Koda namena: OTHR
Referenca: SI99

Odpoved udeležbe na dogodku s strani udeleženca

Udeleženec ima pravico do odpovedi udeležbe na dogodku.

Če udeleženec odpove udeležbo na dogodku vsaj 10 dni pred pričetkom dogodka, se mu vplačani znesek akontacije v celoti povrne. Na željo udeleženca, se ga lahko prenese tudi na drugo osebo, ki jo udeleženec izbere sam, ali pa se njegov vplačani znesek prenese kot akontacija na naslednji, enak ali podoben dogodek, ki ga organizira Društvo Srčni Ogenj. Vplačani znesek akontacije se na ta način lahko prenese le enkrat.

Če udeleženec odpove udeležbo na dogodku manj kot 10 dni pred pričetkom dogodka, se mu vplačanega zneska akontacije ne vrača. Še vedno pa lahko udeleženec sam najde drugo osebo, še neprijavljeno na dogodek, ki se bo le-tega udeležila namesto njega, ali pa se njegov vplačani znesek prenese kot akontacija na naslednji, enak ali podoben dogodek, ki ga organizira Društvo Srčni Ogenj. Vplačani znesek akontacije se na ta način lahko prenese le enkrat.

Če udeleženec odpove udeležbo na dogodku manj kot 5 dni pred pričetkom dogodka, se mu vplačani znesek akontacije ne vrača, niti ga ni mogoče prenesti na koga drugega ali na naslednji dogodek.

Odpoved dogodka s strani organizatorja

Društvo Srčni Ogenj si, zaradi nezadostnega števila prijav ali nepredvidene višje sile, pridržuje pravico do odpovedi dogodka ali do spremembe programa, najkasneje 3 (tri) dni pred predvidenim pričetkom.

V primeru, da Društvo Srčni Ogenj odpove dogodek, ima udeleženec pravico do celotnega povračila vplačanega zneska akontacije.

Ostali pogoji udeležbe na dogodku

Dogodek bo izveden le v primeru zadostnega števila prijav, katerega organizator določi za vsak dogodek posebej. V tem primeru si pridržujemo pravico do spremembe terminov in/ali programa dogodka.

Zadostno število udeležencev je odvisno od zvrsti in programa posameznega dogodka ter od stroškov, ki jih ima organizator z njegovo pripravo in izvedbo.

Društvo Srčni Ogenj si pridržuje pravico, da med izvedbo dogodka, samo ali s pomočjo uradne osebe, odstrani udeleženca, v kolikor ta hudo ovira izvajanje dogodka ter zelo moti ostale udeležence. Tako odstranjen udeleženec nima pravice do vračila vplačanega zneska.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za spremembe programa, ki bi nastale zaradi kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih organizator, glede na obstoječe možnosti, lahko udeležencem zagotovi storitve v spremenjeni obliki.

5. DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA

Dostop

Dostop do spletne strani https://srcni-ogenj.si je načeloma zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oziroma kateregakoli dela spletne strani in funkcionalnosti kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Uporaba

Obisk spletne strani https://srcni-ogenj.si in uporaba vsebin/storitev je popolnoma na lastno odgovornost.

Uporaba spletne strani https://srcni-ogenj.si je pogojena z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne strani https://srcni-ogenj.si izrecno soglašate z njeno vsebino. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega portala.

S tem, ko ste pristali na spoštovanje Pravil in pogojev uporabe  spletne strani https://srcni-ogenj.si/, izrecno pristajate, da ne boste:

  • uporabili teh spletnih strani (vsebin/storitev) za protipravno ravnanje ali spodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
  • uporabljali vsebin/storitev za kakršnekoli nezakonite namene;
  • nezakonito presnemavali ali kopirali naših vsebin, ki so v celoti zaščitene z Zakonom o intelektualni lastnini.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik https://srcni-ogenj.si (Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj) se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika portala in zbira osebne podatke, kot sta elektronski poštni naslov in osebno ime.

Osebni podatki, ki jih zbira ponudnik, so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo. Ponudnik ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali poslovnim partnerjem. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Povezava na druge spletne strani

Nekatere povezave spletne strani https://srcni-ogenj.si vodijo na druge spletne strani, ki jih Društvo Srčni Ogenj ne uporablja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabnikom le kot dodatne informacije o izvajalcih in virih. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravitelj in veljajo za te zunanje spletne strani.

Izključitev jamstva

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran in naše storitve izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost portala sta vam ponujeni »taki kot sta«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporaba fotografij in grafik

Fotografije, ki niso lastne izdelave članov in se uporabljajo na spletni strani so kupljene in/ali pridobljene na straneh:

  • istock.com
  • shutterstock.com
  • pixabay.com
  • freepik.com
  • stock.adobe.com

Izključitev odgovornosti

V nobenem primeru Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj oziroma njeni sodelujoči na teh spletnih straneh ter sodelujoči v okviru Studia Srčni Ogenj ne bodo odgovorni za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani ter nepravilne uporabe naših storitev.

Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj spoštuje uradno medicino in obiskovalcev na noben način ne odvrača od uradnega medicinskega zdravljenja, temveč kvečjemu le-to podpira. Uporaba naših spletnih vsebin in uporaba naših storitev je dovoljena izključno na lastno odgovornost. Delavnice, predavanja, seminarje in terapije ne izvajamo kot zdravstveno storitev, ampak kot svetovanja za duhovno in osebno rast. Različne oblike svetovanja in izobraževanja, objavljena na tej spletni strani, ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. V okviru Društva Srčni Ogenj izvajamo različna predavanja in svetovanja, ki v nobenem primeru ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Svoje znanje in izkušnje ponujajo osebe, ki so se izobraževale pri različnih avtorjih in programih po vsem svetu in želijo svoje znanje in izkušnje deliti izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij. V okviru ponudbe spletne strani https://srcni-ogenj.si ponujamo predavanja in svetovanja, katerih namen so različni pristopi razumevanja najrazličnejših situacij, kar pa v nobeni meri ni zdraviteljstvo. Besedi ‘zdravljenje’ ali ‘zdraviteljstvo’ sta omenjeni zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko drugačnega razumevanja oziroma pogleda na stvarnost in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za obisk svetovanja ali izobraževanja v okviru naše ponudbe posameznik v celoti prevzema odgovornost. V primeru dvoma, ali so naša izobraževanja oziroma svetovanja primerna za vas oziroma nekoga, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega), svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom. S prijavo in udeležbo na naše izobraževalne in svetovalne programe se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji  in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo.

Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spremembe določil

Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Preklic vpisa na spletno stran / Izpis

V kolikor želite preklicati registracijo in prejemanje kakršnihkoli elektronskih sporočil spletne strani https://srcni-ogenj.si, se morate s spletne strani samostojno izpisati s pomočjo povezave, ki se nahaja v vsakem sporočilu.

Vsi uporabniki spletne strani so sami odgovorni za svoj lasten izpis.

Izjava o odgovornosti pri vpisu

Spletna stran striktno uporablja princip pridobivanja in vpisovanja uporabnikov, ‘imenovan double opt-in’, oz. metodo z dvojnim vpisom in preverjanjem. To pomeni, da elektronski naslov, s katerim se obiskovalec vpiše, preverimo tako, da mu na njegov elektronski naslov samodejno pošljemo potrditveno sporočilo s povezavo, na katero je potrebno klikniti, da se vpis potrdi in dokončno izvede.

To preprečuje, da bi vas na spletno stran prijavil kdorkoli drug kot vi sami, oziroma kdorkoli, ki nima dostopa do vašega elektronskega naslova.

Kljub vsem varovalom pa lahko katerikoli spletni uporabnik v obrazec za vpis vpiše vaš elektronski naslov, s čimer boste nanj prejeli potrditveno elektronsko sporočilo za vpis. V tem primeru vas prosimo, da na to sporočilo odgovorite ter zaprosite oziroma zahtevate izbris iz seznama. Ob morebitnem tovrstnem dogodku Društvo Srčni Ogenj zavrača vsakršno odgovornost.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletno stran https://srcni-ogenj.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so na spletni strani https://srcni-ogenj.si razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe (navedba vira in povezava na našo stran).

Povezave na spletno stran https://srcni-ogenj.si (osnovno stran in/ali posamezne podstrani) so dovoljene, če se navaja vir vsebine in povezava na našo stran.

6. KONČNA DOLOČBA

Ta pravila in i pogoji imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno Okrajno sodišče v Grosupljem.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.