Varovanje osebnih podatkov

1. UVOD

Ob prijavi na e-novice, ob naročilu izdelka, ob prijavi na dogodek ali na splošno kontaktnem sporočilu, se uporabnik zavezuje, da se strinja z vsemi splošnimi pravili in pogoji uporabe spletnih vsebin te spletne strani in naših storitev. Vsakič, ko se prijavite na to spletno stran, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami, ki se nahajajo v naših pravilih in pogojih uporabe, in jih tudi sprejemate. Če se z našimi pogoji in pravili ne strinjate, ne smete uporabljati naših vsebin in storitev in se ne smete registrirati.

 Definicije

“Društvo“ – Društvo za prebujanje višje zavesti Srčni Ogenj, Cesta Dolenjskega odreda 19a, 1294 Višnja Gora, Slovenija;

“Spletna stran“ – pomeni spletno stran, ki se nahaja na https://srcni-ogenj.si/;

„Uporabnik“ – ste vi oziroma uporabnik Spletne strani in/ali Spletne trgovine ne glede na spol;

„Piškotki“ so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku naše Spletne strani namestijo na trdi disk Vašega računalnika in omogočajo zbiranje podatkov o vaših aktivnostih na Spletni strani in identifikacijo vašega računalnika;

„Osebni podatki“ pomeni podatke, ki ste nam jih posredovali vi.

 2. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Društvo spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Društvo se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s tem Pravilnikom, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Osebni podatki

Društvo bo osebne podatke uporabilo izključno za potrebe pošiljanja e-novic, izvedbe naročila (pošiljanje predračunov, izdelkov in računov) ter vodenja evidenc o prijavah na dogodke, ki jih Društvo organizira.

 Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani.

Ostala uporaba osebnih podatkov lahko vključuje tudi:

 • E-poštna in SMS komunikacija,
 • Dostavna služba (samo podatki potrebni za dostavo naročenih artiklov),
 • Računovodski servis (samo podatki, ki so v skladu z zakonom).

 Nakup izdelkov preko spleta

Preko naše spletne strani lahko kupite izdelek ali pošljete povpraševanje. V ta namen Društvo od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

 • ime in priimek ali naziv,
 • e-naslov,
 • naslov za dostavo,
 • telefonska številka,
 • podatke o vsebini vašega povpraševanja.

Vsi podatki, ki so v ta namen zbrani preko spletne strani ali so kako drugače sporočeni Društvu, se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti Društva in se uporabljajo za potrebe izvedbe in dostave naročila. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v poslovno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo poslati ponudbe ali izvesti prodaje.

Prijava na e-novice

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje e-novic oziroma na informacije o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko Društvo preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe dogodkov ali izdelkov. E-novice vam bomo pošiljali največ dvakrat mesečno.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje e-novic kadarkoli prekličete.

Če e-novice po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA OD E-NOVIC“ na elektronski naslov: info@srcni-ogenj.si.

Pravice uporabnika

Društvo zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Društvo:

 • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
 • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 • omogoči pravico do omejitve obdelave,
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica in
 • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Društvo posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Društvo se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

Postopek uveljavljanja pravic

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko uporabnik naslovi v pisni obliki na Društvo, in sicer na e-naslov info@srcni-ogenj.si.

Društvo lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od uporabnika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, če dokaže, da ne more zanesljivo identificirati uporabnika.

Društvo mora na zahtevo uporabnika, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Način varstva vaših podatkov

Društvo se zavezuje varovati osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje z uporabo naše spletne strani. Društvo bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov uporabnikov.

Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.

Podatki se shranijo in zbirajo do preklica s strani uporabnika.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa v naši spletni trgovini zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Pravilnik o varstvu podatkov, z vsemi spremembami, začne veljati z dnem 28. 2. 2018.